Dyntas Consultancy BV is opgericht in 1989. DYNTAS heeft in de afgelopen 25 jaar zeer veel expertise opgebouwd op het terrein van het beheren van systemen en databases. Die expertise beperkt zich niet tot de technische know how, maar is juist ook gericht op de methodische aspecten en verantwoording. DYNTAS is dan ook bij uitstek uw partner voor het opzetten van een beheersorganisatie en het verrichten van audits.

Dyntas Consultancy BV is een kleine organisatie die graag samenwerkt. Teamwork biedt de benodigde flexibiliteit en zorgt voor een voortdurende uitwisseling van kennis. Kennis die ten goede komt aan onze service. Door samen met andere vaak kleinere organisatie in projecten deel te nemen, vindt die gewenste kruisbestuiving plaats, wordt er meer continuïteit geboden voor de klanten. Zeker als verschillende disciplines in een dergelijk team samenwerken, werkt dit inspirerend.


Gebruikersnaam: Wachtwoord: